Privacy statement

Uw gegevens

Wij verwerken van u de volgende gegevens:
•    NAW-gegevens;
•    e-mailadres;
•    telefoonnummer;
•    IP-adres;
•    Btw-nummer, indien van toepassing
•    betaalgegevens;
•    logingegevens.

Bovenstaande gegevens worden door ons gebruikt voor de volgende doeleinden:
•    u gebruik te laten maken van onze dienstverlening;
•    u toegang te verlenen tot de Selfservice en uw DirectAdmin account;
•    het verwerken van uw bestellingen;
•    het genereren van de facturen;
•    het incasseren van de facturen indien u gebruik maakt van automatische incasso;
•    het verzenden van onze periodieke nieuwsbrief. Bij iedere nieuwsbrief wordt u de mogelijkheid geboden zich af te melden;
•    u te informeren over storingen en onderhoud aan onze diensten.

Verstrekking aan derden
CSV Networks verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst (bijvoorbeeld voor het registreren van domeinen).

Registratie van domeinnamen
Voor domeinregistraties geven wij bepaalde persoonsgegevens door aan de registrators en de registratie-instanties. Deze data worden in de databases van de registratie-instanties vastgelegd en zijn bedoeld voor publicatie in de door een ieder oproepbare Whois-databases.

Inzien, aanpassen of verwijdering van uw gegevens
U kunt uw klantgegevens inzien en wijzigen via onze Selfservice. U kunt ook een mail sturen naar backoffice@csv-networks.nl om een overzicht van uw gegevens op te vragen, wijzigingen door te geven of een verzoek om verwijdering van uw gegevens door te geven.

Beveiliging
Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen.

Vragen
Heeft u nog vragen over de verwerking van uw gegevens, kunt u deze mailen naar backoffice@csv-networks.nl.


        


Veldmaarschalk Montgomeryweg 25B
3769 BG Soesterberg
Nederland
Telefoon: +31 346 552694 (Sales)

e-mail:
info@csv-networks.nl
backoffice@csv-networks.nl
support@csv-networks.nl

Privacy statement
Leveringsvoorwaarden
Verwerkersovereenkomst