SLA Overzicht SLA tarieven

SLA (Service Level Agreement)

Op in colocatie geplaatste, gehuurde cloud en dedicated servers is onze Service Level Agreement (SLA) van toepassing. Er zijn vele maatregelen genomen om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de faciliteiten die via het datacenter aangeboden worden te optimaliseren. De SLA geeft u de garantie dat CSV Networks u de faciliteiten optimaal levert.  

De diensten die CSV Networks aanbiedt worden zoveel mogelijk volautomatisch bewaakt door het CSV Networks Monitoring Systeem. Dit systeem controleert de beschikbaarheid van de diverse diensten iedere 1, 3 of 5 minuten. Daaronder vallen de backbone verbindingen, routers en switches, DNS servers, mailservers, webservers en databaseservers.

Dedicated servers

Voor dedicated servers geldt dezelfde bewaking en wijze van signalering. 

Voor in colocatie geplaatste servers geldt dat de overeengekomen diensten op de server van de Contractant worden opgenomen in het Monitoring systeem van CSV Networks.

Bij een storing aan een van deze diensten, zal de beheerder van de Contractant ingeseind worden op het overeengekomen telefoonnummer en/of e-mail adres.

(SLA 2 en SLA 3)

Storingen worden aangemeld bij de helpdesk, afhankelijk van de prioriteit en het tijdstip:

via e-mail (lage prioriteit)

telefonisch (hoge prioriteit en/of buiten kantoortijden)
 

CSV Networks is tijdens werkdagen bereikbaar tussen 09:00 en 17:00 (kantoortijden).

Buiten kantoortijden is CSV Networks  onder de volgende voorwaarden bereikbaar via het telefoonnummer voor storingen:

  • Het storingsnummer is uitsluitend bedoeld voor het aanmelden van storingen en/of uitvallen van uw server.
  • Het storingsnummer dient alleen buiten kantoortijden gebruikt te worden (tijdens kantoortijden dient e-mail of het gewone telefoonnummer gebruikt te worden).
  • Alleen Contractanten met een SLA 2 en SLA 3 op de desbetreffende Dienst kunnen gebruik maken van dit storings nummer.

Storingen die door de Contractant worden gedetecteerd kunnen alleen worden aangemeld door personen die daartoe bevoegd zijn. CSV Networks dient in het bezit te zijn van een Autorisatielijst met contactpersonen en telefoonnummers.

Voor de actuele condities en tarieven voor SLA contracten kunt u contact opnemen met sales.        


Veldmaarschalk Montgomeryweg 25B
3769 BG Soesterberg
Nederland
Telefoon: +31 346 552694 (Sales)

e-mail:
info@csv-networks.nl
backoffice@csv-networks.nl
support@csv-networks.nl

Privacy statement
Leveringsvoorwaarden
Verwerkersovereenkomst